تغييرات جديد در امتيازبندى اكسپرس انترى

//تغييرات جديد در امتيازبندى اكسپرس انترى
مژده
 
تغييرات جديد در امتيازبندى اكسپرس انترى 

داشتن برادر و خواهر خود يا همسر در كانادا-

دانستن زبان فرانسه-

داشتن قرارداد يا پيشنهاد شغلى از كانادا-

از تاريخ ششم ژوئن  قانون جديدى براى تسهيل مهاجرت افراد از طريق تخصص وضع شد به نحوى كه أشخاص متخصص در سيستم اكسپرس انترى امتياز بيشترى مى توانند كسب كنند
اولا: اشخاصى كه داراى برادر يا خواهر خودشان يا همسرشان  بالاى ١٨ سال سن كه سيتيزن يا مقيم در كانادا هستند مى توانند ١٥ امتياز اضافه داخل اكسپرس انترى كسب كنند.
   ثانيا )مضافا اينكه اشخاصى كه آگاهى به زبان فرانسه در سطح متوسط  يا بهتر مطابق تست زبان دارند نيز مى توانند ١٥ الى ٣٠ امتياز بدست آورند،  به نحوى كه اگر زبان خارجى اول فرد زبان فرانسه باشد با نتيجه تست زبان خارجى دوم فرد زبان انگليسى حتى در
سطح باشد مى تواند ٣٠ امتياز اضافه بدست آورد.
ثالثا ) علاوه بر آن ، اشخاصى كه داراى پيشنهاد شغلى از كانادا هستند ولو اينكه * نداشته باشند مى توانند بين ٥٠ ( براى ساير مشاغل ) الى ٢٠٠ امتياز ( براى مشاغل مديريتى ) اضافه كسب كنند.
كليه حقوق اين نوشته متعلق به سازمان مهاجرتى دكتر يزدانى و همكاران است – ژوئن ٢٠١٧
*LMIA
2017-06-08T17:26:49+00:00