لايحه إصلاح قانون شهروندى كانادا

//لايحه إصلاح قانون شهروندى كانادا
لايحه إصلاح قانون شهروندى كانادا به تصويب نهايى مجلس سنا رسيد، اجراى مفاد اين لايحه نيازمند تاييد فرماندار كل كانادا خواهد بود و تاريخ لازم الاجرا شدن آن طى روزهاى ملى كانادا اعلام خواهد شد.
مطابق اين لايحه اصلاحى موارد ذيل در شرايط اخذ تابعيت كانادا تجديدنظر شده است:
١. مدت زمان لازم براى واجد شرايط شدن براى تقاضاى تابعيت از چهار سال به سه سال كاهش يافت ، به نحوى كه متقاضى مى بايست ١٠٩٥ روز طى پنج سال در كانادا حضور فيزيكى داشته باشند.
٢. مدت حضور ساليانه حداقل ٦ ماه ساليانه حذف شد
٣. از مدت حضور در كانادا تحت ويزاهاى دانشجويى و يا كار كه متقاضى قبل از اخذ اقامت دايم داشته است ، حداكثر ٣٦٥ روز آن جزء سه سال لازم براى واجد شرايط شدن براى تقاضاى تابعيت محاسبه مى شود.
٤. شرط داشتن قصد اقامت در كانادا حذف شد
٥. شرط معافى سن لازم براى كسانى كه نيازى به امتحان سيتزن شيپى و امتحان آگاهى زبان انگليسى يا فرانسه ندارند از سن ٦٥ سال به سن ٥٥ سال كاهش يافت. بنابراين تنها افراد زير ٥٥ سال بايستى اين امتحانات را بدهند.
٦. شرط اثبات آگاهى كانادا و زبان هاى رسمى كانادا براى متقاضيان تابعيت كه به سن قانونى نرسيده اند حذف شد و والدين مى توانند بجاى فرزندان خود تقاضا بدهند. ايضاء اداره مهاجرت بايستى شرايط خاص معلولين را در نظر بگيريد.
٧. شرط ارايه مدارك مالياتى چهار سال طى شش سال به سه سال طى پنج سال كاهش يافت.
٨. شرط اختيار اعطاى تابعيت  به اشخاصى كه در شرايط نامساعد خاص هستند يا خدمت ويژه اى به كانادا نموده اند به اداره مهاجرت إعطاء شد.
٩. شرط إلغاء و يا امكان از دست دادن تابعيت كانادا حذف شد و آنانى كه مطابق قانون قديم تابعيت خود را بدون حق اعتراض در دادگاه فدرال كانادا از دست داده اند ، حق اعتراض دارند. شرط امكان از دست دادن تابعيت بر اساس ارايه اطلاعات دروغ يا مخفى كردن حقايق همچنان معتبر است.
١٠. فردى كه تابعيت كانادا را از دست داده است ، به جاى آنكه خارجى محسوب شود ، مقيم دايم كانادا تلقى خواهد شد.
١١. حق ضبط و توقيف مدارك جعلى كه براى اخذ شهروندى ارايه شده است به اداره مهاجرت إعطاء شد.
١٢. كسانى كه طى فاصله زمانى ١١ ژوئن ٢٠١٥ تا تاريخ به تصويب رسيدن اين إصلاحيه تابعيت كانادا را به شرط داشتن قصد اقامت دايم در كانادا كسب كرده اند ، شرط كان لم يكن تلقى مى شود.
كليه حقوق اين مقاله محفوظ و متعلق به سازمان مهاجرتى دكتر يزدانى و همكاران مى باشد – ٢٠١٧/٠٥/٠٣
By |2017-07-12T16:01:02+00:00می 4th, 2017|مهاجرت|0 Comments

درباره نویسنده:

دکتر یزدانی عضو سابق هیات علمی دانشگاه با بیش از یک دهه سابقه تدریس دررشته حقوق در دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور و ایضا کارشناس اسبق امور قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و عضو سابق کانون وکلای مرکزی ایران، مستشار قانونی کشور امارات ،عضو رسمی شورای مشاورین مهاجرت کانادا ، عضو کانون وکلای انتاریو و کانادا ، کمیسیونر انتاریو می باشد