مهاجرت از طریق برنامه مهاجرتی استانی بریتیش کلمبیا

/مهاجرت از طریق برنامه مهاجرتی استانی بریتیش کلمبیا
مهاجرت از طریق برنامه مهاجرتی استانی بریتیش کلمبیا2018-04-04T15:38:14+00:00

مهاجرت از طریق برنامه مهاجرتی استانی بریتیش کلمبیا 

با توجه پیشرفت اقتصادی سریع و شرایط آب و هوایی مساعد ، حجم وسیع از ایرانیان مهاجر در محدوده این استان به خصوص شهرهای نورث ونکور و وست ونکوور و کوکیتلام سکنی گزیده اند. با نگاهی اجمالی می توان مشاهده کرد که اکثریت آنان مهاجرین استانهای انتاریو و کبک و استانهای دیگر در ابتدای امر بوده و بعد از سالها زندگی در آن استانها نهایتا به استان بریتیش کلمبیا نقل مکان نموده اند. علی رغم شایعات مبنی بر اینکه ونکوور یک شهر مملو از چشم تنگ های آسیایی است ، حضور متمرکز آسیایی تبارها مانند چینی ها و کره ای ها تنها در برخی مناطق این استان بیشتر به چشم می خورد بالاخص مناطق شهرداری برنابی در شهر بزرگ ونکوور، این درحالی است که در الباقی مناطق توازن چند ملیتی مهاجرین به چشم می خورد.

استان بریتیش کلمبیا دارای دو برنامه متفاوت مهاجرتی است : مهاجرت از طریق تخصص و مهاجرت از طریق تجاری . هریک این برنامه ها دارای زیر مجموعه های مختص خود است.

برنامه اول : مهاجرت از طریق تخصص به استان بریتیش کلمبیا

این برنامه مهاجرتی در شش دسته مستقل تعریف و طبقه بندی شده است : کارگران ماهر ، متخصصان امور بهداشت و درمان ، فارغ التصیلان دانشگاههای کانادا ، فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای استان ، کارگران تازه وارد یا نیمه وارد ، و پروژه هدایت شده برای مناطق شمال شرقی استان.

گروه اول : کارگران ماهر. معیاری اولیه برای اینکه واجد شرایط لازم برای تشکیل پرونده مهاجرتی از این طریق باشید شامل موارد ذیل است:

الف) پیشنهاد شغلی معتبر و رسمی برای یک کار تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط مستقر در استان

ب) تجربه کاری در یکی از سطوح مهارتی تخصص یا مدیریت یا کسبه ماهر

ج) تحصیلات مستقیما مرتبط به سابقه کاری

گروه دوم : متخصصین امور درمانی و بهداشت. معیاری اولیه برای اینکه واجد شرایط لازم برای تشکیل پرونده مهاجرتی از این طریق باشید شامل موارد ذیل است:

الف) پیشنهاد شغلی معتبر و رسمی برای یک کار تمام وقت از یک سازمان یا مرجع بهداشتی درمانی عمومی مستقر در استان

ب) تجربه کاری به عنوان پزشک ، پرستار ، کار ورز پزشکی، ماما و دستیار امور درمانی و بهداشتی

ج) تحصیلات مستقیما مرتبط به سابقه کاری

گروه سوم : فارغ التحصیلان خارجی دانشگاهها و کالج های کانادا

 معیاری اولیه برای اینکه واجد شرایط لازم برای تشکیل پرونده مهاجرتی از این طریق باشید شامل موارد ذیل است:

الف) پیشنهاد شغلی معتبر و رسمی برای یک کار تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط مستقر در استان

ب) تجربه کاری در یکی از سطوح مهارتی تخصص با مدرک دانشگاهی یا مدیریت یا کسبه ماهر. اشخاص دارای تجربه کاری در سطح تخصصی پایین امکان استناد به تجربه خود را دارا می باشند اگر سیر پیشرفت کاری برنامه ریزی شده ای برای آنان لحاظ شده باشد.

ج) مدرک یا درجه علمی از یکی از موسسات آموزشی کانادایی اعم از دانشگاه یا کالج.

د) تسلط به زبان انگلیسی چنانچه شخص دارای تجربه کار تخصصی سطح پایین باشد.

گروه چهارم : فارغ التحصیلان خارجی تحصیلات تکمیلی دانشگاههای استان. معیاری اولیه برای اینکه واجد شرایط لازم برای تشکیل پرونده مهاجرتی از این طریق باشید تنها یک عامل است و آن فارغ التحصیل مقطع تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری از یک موسسه آموزشی مستقر در استان بریتیش کلمبیا در یکی از زمینه های علوم طبیعیت یا علوم بهداشت یا علوم اجرایی باشید. بنابراین نیازی به پیشنهاد شغلی یا تجربه کاری نیست.

گروه پنجم : کارگران تازه وارد یا نیمه وارد. معیاری اولیه برای اینکه واجد شرایط لازم برای تشکیل پرونده مهاجرتی از این طریق باشید شامل موارد ذیل است:

الف) پیشنهاد شغلی معتبر و رسمی برای یک کار تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط مستقر در استان

ب) تجربه کاری حداقل شش ماهه تمام وقت در سطح تخصصی پایین ” سی / دی ” در مشاغل توریستی ، مهمانداری ، صنایع غذایی ، و حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین

ج) تحصیلات حداقل در سطح دیپلم متوسطه دوازده ساله.

د) تسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط.

گروه ششم : کارگران تازه وارد یا نیمه وارد برای پروژه منطقه شمال شرقی استان. معیاری اولیه برای اینکه واجد شرایط لازم برای تشکیل پرونده مهاجرتی از این طریق باشید شامل موارد ذیل است:

الف) پیشنهاد شغلی معتبر و رسمی برای یک کار تمام وقت از یک کارفرمای واجد شرایط مستقر در استان

ب) تجربه کاری حداقل نه ماهه تمام وقت در سطح تخصصی پایین ” سی / دی ”

ج) تحصیلات حداقل در سطح دیپلم متوسطه دوازده ساله.

د) تسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط.

برنامه دوم : مهاجرت از طریق تجارت

علاوه بر امکان مهاجرت از طریق تخصص ، امکان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه تجاری نیز وجود دارد . روند مهاجرت تا حدی پیچیده تر از برنامه فدرالی یا حتی استان کبک است به این نحو که ابتدا یک ارزیابی اولیه به روی پرونده مهاجرتی توسط اداره مهاجرت استان صورت می گیرد. سپس یک مصاحبه حضوری با شخص متقاضی در شهر ونکوور انجام می شود. در صورت قبولی ، قرارداد اجرایی بین شخص و دولت استان امضا و منعقد می شود و متعاقب آن یک مجوز کار دوساله صادر می شود تا شخص وارد کانادا ( استان ) شده و تعهدات تجاری خود را انجام دهد. در صورت موفقیت دولت استان گواهی نامزد یا انتخاب برای شخص صادر می نماید که بر اساس آن شخص می تواند برای اخذ ویزای اقامت دایم در داخل خاک کانادا اقدام نماید. پروسه در حقیقت مشابه روند مربوط به مهاجرت از طریق کارآفرینی فدرالی است با این تفاوت که شخص به جای یک مجوز اقامت دایم مشروط ، یک مجوز کار موقت دوساله دریافت می کند که طی آن دوسال می بایست به تعهدات کارآفرینی خود جامه عمل بپوشاند تا بتواند مجوز اقامت دایم دریافت کند.

مهاجرت از طریق برنامه تجارت استانی بریتیش کلمبیا شامل سه گروه است : کارآفرینی ، کارآفرینی منطقه ای ، پروژه های استراتژیک.

گروه اول : کار آفرینی .

معیارهای لازم برای این روش مهاجرت شامل عوامل ذیل است :

الف) سرمایه گذاری در یک تجارت معتبر به میزان حداقل چهارصد هزار دلار کانادایی.

ب) ایجاد حداقل سه شغل تمام وقت یا معادل آن طی یک دوره دو ساله

ج) ثروت خالص حداقل هشتصد هزار دلار کانادایی.

د) متقاضی می تواند یک فرد با سمت شغلی کلیدی به همراه تقاضای مهاجرتی خود معرفی کند.

گروه دوم : کار آفرینی منطقه ای .

 شرط اولیه گروه این است که کارآفرینی می بایست خارج از محدوده شهرهای ونکوور و آبوتس فورد صورت گیرد ایضا وظیفه ایجاد شغل تمام وقت یا معادل آن طی یک دوره دو ساله وجود ندارد ، اگرچه متقاضی هم نمی تواند یک فرد با سمت شغلی کلیدی به همراه تقاضای مهاجرتی خود معرفی کند. سایر معیارهای لازم برای این روش مهاجرت شامل عوامل ذیل است :

الف) سرمایه گذاری در یک تجارت معتبر به میزان حداقل دویست هزار دلار کانادایی.

ب) ثروت خالص حداقل چهارصد هزار دلار کانادایی.

گروه سوم : پروژه های استراتژیک.

 شرط تجارت در محدوده جغرافیای خاص در استان منتفی است و ایضا برخورداری از ثروت خالص معینی شرط لازم نمی باشد و معیارهای لازم برای این روش مهاجرت شامل عوامل ذیل است :

الف) سرمایه گذاری در یک تجارت معتبر به میزان حداقل پانصد هزار دلار کانادایی.

ب) مدارک مثبت حسن شهرت تجاری ، اگرچه داشتن ثروت خالص به میزان معینی شرط نیست.

ج) ایجاد سه شغل تمام وقت یا معادل آن طی یک دوره دو ساله و متقاضی می تواند حداکثر پنج فرد با سمت شغلی کلیدی به همراه تقاضای مهاجرتی خود معرفی کند لیکن برا ی بکارگیری هریک نفر در مشاغل کلیدی او می بایست سه نفر کارمند مقیم استخدام کند