مهاجرت تخصصى

/مهاجرت تخصصى
مهاجرت تخصصى2018-04-04T14:00:20+00:00

 مهاجرت اقتصادی کبک

استان کبک در مقایسه با برنامه مهاجرتی دولت فدرال دارای برنامه مهاجرتی مشابهی است. با این تفاوت که استان کبک فاقد برنامه استارت آپ ویزا است و ایضا گروه مهاجرت از طریق تخصص را کنار مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی و خود اشتغالی را در یک دسته واحد جای داده است. بنابراین این گروه شامل چهار زیر مجموعه است.

شروط انتخاب برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی و خوداشتغالی در استان کبک مشابه فدرال است و لیکن پرونده های استان کبک از لحاظ روند رسیدگی به تقاضای مهاجرتی دو مرحله ای است . ابتدا استان انتخاب و گواهی انتخاب صادر و سپس برای بررسی مجدد بخصوص از لحاظ پزشکی و امنیتی و سو،پیشینه کیفری به دولت فدرال انتقال داده می شود.

شایان ذکر است که در استان کبک علاوه به شرایط و معیارهای مشابه برای انتخاب شرط آگاهی به زبان فرانسه در سطح متوسط (بی دو) ضروری است. ایضا چنانچه تقاضا براساس خود اشتغالی باشد فرد می بایست دارای ثروت خالص حداقل یکصد هزار دلار باشد.

متخصص و کارگرین ماهر استان کبک

یک متخصص می تواند از اقامت دایم استان کبک کانادا برخوردار شود فقط با پرداخت فقط مبلغ هفتصد و پنجاه و هفت دلار کانادایی و یکصد و شصت و دو دلار کانادایی و ارسال مدارک موردنیاز به اداره مرکزی مهاجرت کبک در شهر مونترال و چنانچه واجد شرایط باشد. همانند گروه اول نحوه انتخاب بر اساس جمع امتیاز است اگرچه روند صدور ویزا در دو مرحله صورت می گیرد: مرحله انتخاب توسط کبک و سپس مرحله اخذ اقامت دایم از دولت کانادا. به این نحو که در صورت قبولی به فرد گواهی سی اس کیو ( انتخاب شده توسط دولت کبک) اعطا، میشود که فرد با آن گواهی می تواند ظرف مدت یکسال تقاضای ویزای اقامت از دولت کانادا کند و ایضا بعد از ورود به کانادا و زندگی در کبک از امتیازات کبکی بودن برای تحصیل و غیره استفاده کند.

شرایط ضروری سه گانه شامل تحصیلات حداقل سیزده ساله و آگاهی زبان فرانسه در سطح متوسط پیشرفته و داشتن پیشنهاد شغلی یا تحصیلات از استان کبک است و این در حالی است که جمع امتیاز مورد نیاز برای امکان صدور گواهی اتنخاب کبک امتیاز پنجاه و پنج برای فرد مجرد و امتیاز شصد و سه به فرد متاهل است و این جمع امتیاز از طریق موارد ذیل تامین می گردد:

الف) سن حداقل هجده سال ضروری است به نحوی که حداکثر شانزده امتیاز برای سن بیست و یک تا پنجاه سال است.

ب) قصد و توانایی تثبیت زندگی در استان کبک به نحوی که احتمال آن زیاد باشد که دارای حداکثر شش امتیاز است.

پ) تجربه کبک که حداکثر هشت امتیاز دارد . این معیار براساس تجربه تحصیلی یا شغلی فرد یا همسر او در استان کبک بررسی می شود. تجربه کار وتحصیل یا داشتن اقوام درجه اول در کبک

ج) تخصص و تحصیلات در یکی از چهار سطح تخصصی تعریف شده توسط دولت کبک ( سطح پایین سی/ دی – سطح بالا ای/ بی – کشاورزی – پرستاری افراد مسن یا کودکان ) . حداکثر امتیاز بیست و هشت امتیاز است که شانزده امتیاز به زمینه تخصص و دوازده امتیاز به سطح تحصیلات اختصاص می یابد. داشتن حداقل سیزده سال سابقه تحصیل ( یکسال بعد از دیپلم متوسطه) ضروری است.

د) آگاهی به زبان فرانسه حداقل در سطح متوسط پیشرفته براساس گواهی تی ای اف / تی سی اف ضروری است در حالی که زبان فرانسه حداکثر شانزده امتیاز و زبان انگلیسی حداکثر شش امتیاز دارد.

ه) توانایی مالی امرار معاش برای حداقل یکسال اول ضروری است.

ن) پیشنهاد شغلی رسمی که حداکثرده امتیاز دارد در حال حاضر ضروری است.

و) خصایص همسر شامل سن و میزان تحصیلات و آگاهی به زبان فرانسه می تواند شانزده امتیاز به ارمغان آورد.

                                                                                                                                           ی) فرزند که حداکثر هشت امتیاز دارد.

دارندگان تجربه ساکن استان کبک

برخلاف گروه متخصصین کبک ، در این گروه انتخاب فرد مهاجر براساس جمع امتیاز نبوده ولیکن برخی عوامل ضروری است. فرد واجد شرایط که در استان کبک به عنوان کارگر یا دانشجوحضور دارد مدارک خود را به اداره مهاجرت کبک در شهر مونترال ارسال می کند و در صورت احراز شرایط ذیل می تواند اقامت دایم کانادا دارا گردد:

الف) فرد خارجی دارای حداقل هجده سال سن و مقیم کبک تحت مجوز کار یا مجوز تحصیل که دارای “گواهی سی ای کیو” ( گواهی پذیرش از دولت کبک) است.

ب) یک دانشجوی خارجی که فارغ التحصیل دوره دیپلم حرفه ای یا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا از دانشگاههای استان کبک است در فاصله کمتر از سی وشش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی خود می تواند تقاضای اقامت دایم کند. همچنین زمانی که دانشجوی خارجی حداقل نصف دوره تحصیلی خود را پشت سر گذاشته و حداکثر ظرف شش ما فارغ التحصیل می شود.

ج) قصد دارد که در استان کبک زندگی کند . اظهارنامه خاصی تحت این عنوان توسط متقاضی امضا، می شود.

د) تسلط به زبان فرانسه در سطح متوسط پیشرفته بر اساس گواهی معتبر رسمی آزمون زبان و یا سه سال تحصیل به زبان فرانسه.

ه) توانایی مالی امرارمعاش برای حداقل یک دوره سه ماهه اول

مهاجرت از طریق تخصص فدرال

این نوع از مهاجرت شامل شش زیر مجموعه است . متخصصین یا کارگر ماهر فدرال ، متخصص یا کارگر ماهر کبک ، تاجر ماهر فدرال ، دارندگان تجربه کانادا ، دارندگان تجربه کبک و متخصصین نامزد استانی. وجه اشتراک همگی آنها این است که امر مهاجرت بر اساس صرفا تخصص فرد متقاضی میسر می شود و لیکن هر یک دارای شرایط منحصر به فرد خود است.

متخصص یا کارگرین ماهر کانادا

یک متخصص می تواند از اقامت دایم کانادا برخوردار شودبا پرداخت فقط مبلغ پانصد و پنجاه دلار کانادایی و ارسال مدارک موردنیاز به اداره مرکزی مهاجرت در شهر سیدنی واقع در استان نوآ اسکوشیا و چنانچه واجد شرایط ذیل باشد:

الف) دارای یکی از موارد سه گانه

تجربه کاری استخدامی حداقل یکسال به صورت مستمر و تمام وقت یا معادل نیمه وقت طی ده سال گذشته در یکی از مهارتهای یکی از سطوح سه گانه ( ای / بی/ او ) حرفه ای ، تکنیکی و تجاری ، یا مدیریتی. و یا

پیشنهاد شغلی معتبر از یک شرکت یا تجارت کانادایی و یا

دانشجوی خارجی فارغ التصیل تحصیلات تکمیلی دوره دکترای تخصصی از کانادا طی یکسال گذشته.

ب) انجام و اجرای کار مذکور و شرح وظایف منطبق با استاندارد کاری کانادا مطابق جدول مخصوص طبقه بندی ملی مشاغل.

ج) دانش زبان خارجه انگلیسی و فرانسه ، حداقل یکی در سطح پیشرفته براساس گواهینامه معتبر رسمی بین المللی زبان.

د) تحصیلات و آموزش براساس مدرک تحصیلی معتبر مورد تایید دولت کانادا

ه) منابع مالی کافی امرار معاش.

معیارها و امتیازات

حداقل امتیاز لازم برای انتخاب به عنوان مهاجر متخصص عدد شصت و هفت می باشد که ترتیب امتیازدهی آن به نحو زیر است.

الف) مهارت زبان خارجه . در مجموع بیست و هشت امتیاز (بیست و چهار امتیاز برای سطح پیشرفته زبان اول و چهار امتیاز برای سطح متوسط زبان دوم)

ب) تحصیلات. حداکثر بیست و پنج امتیاز برای مدرک تحصیلی معتبر خارجی ( دکترا بیست و پنج امتیاز و فوق لیسانس بیست و سه امتیاز)

ج) تجربه کار حداقل یکسال. حداکثر پانزده امتیاز دارد در حالی که یکسال تجربه کاری می تواند فقط “نه” امتیاز بدست آورد.

د) هماهنگی قبلی شغلی. حداکثر ده امتیاز دارد که می بایست شغل مذکور مطابق استاندارد طبقه بندی مشاغل کانادا و تمام وقت و دایمی و توسط کارفرمای کانادایی و قبل از تقاضای ویزا هماهنگ شده باشد.

ه) سن . حداکثر دوازده امتیاز دارد که به ردیف سنی هجده تا سی و پنج سال اختصاص دارد.

ی) قدرت انطباق با محیط کانادا. حداکثر ده امتیاز دارد و عواملی چون سطح زبان خارجه همسر و تجربیات کاری یا تحصیلی در کانادا و پیشنهاد شغلی و داشتن اقوام نزدیک در کانادا ملاک خواهد بود.

دارندگان تجربه کانادا

همانند گروه دارندگان تجربه کبک ، در این گروه انتخاب فرد مهاجر براساس جمع امتیاز نبوده ولیکن جمع برخی عوامل ضروری است. ایضا فرد واجد شرایط که در کانادا فقط به عنوان کارگر متخصص حضور دارد ( نه دانشجو) ضمن پرداخت پانصد و پنجاه دلار کانادایی مدارک خود را به دفتر اداره مرکزی کانادا در شهر سیدنی واقع در استان نوآ اسکوشیا ارسال می کند و در صورت احراز شرایط ذیل می تواند اقامت دایم کانادا دارا گردد. شایان ذکر است که ظرفیت حداکثر سالیانه دوازده هزار نفر متقاضی تحت این گروه مهاجرتی وجود دارد:

الف) مسلط به یکی از دو زبانهای خارجه انگلیسی یا فرانسه در سطح متوسط.

ب) تجربه کاری حداقل یکساله طی دوره سه ساله اخیر به صورت تمام وقت در یکی از سه سطح کاری حرفه ای با تحصیلات دانشگاهی یا سطح فنی یا سطح مدیریتی در کانادا تحت مجوز کار موقت

ج) تجربه کاری نمی بایست در مشاغل به خصوصی که توسط دولت کانادا معین شده باشد. تجربه در آشپزی و خدمات غذایی و خدمات اداری و حسابداری و مغازه داری ملاک نمی باشد.

د) نمی بایست تصمیم به سکونت در استان کبک داشته باشد . چراکه استان کبک برنامه مهاجرتی بموازات آنرا دارد.

ه) تحصیلات مربوط به شغل تخصصی

ی) توانایی مالی کافی برای امرار معاش.

کسبه ماهر کانادا  

همانند گروه دارندگان تجربه کبک و کانادا ، در این گروه انتخاب فرد مهاجر براساس جمع امتیاز نبوده ولیکن جمع برخی عوامل ضروری است. ایضا فرد واجد شرایط که در کانادا فقط به عنوان کاسب ماهر حضور دارد ( نه دانشجو یا کارگر) ضمن پرداخت پانصد و پنجاه دلار کانادایی مدارک خود را به دفتر اداره مرکزی کانادا در شهر سیدنی واقع در استان نوآ اسکوشیا ارسال می کند و در صورت احراز شرایط ذیل می تواند اقامت دایم کانادا دارا گردد:

الف) تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح متوسط

ب) تجربه کاری در مشاغل کسبه ای حرفه ای به صورت مستقل فهرست شده توسط دولت برای مدت حداقل دو سال به صورت تمام وقت طی دوره پنج ساله اخیر. مشاغل مربوط به این گروه تحت چهار گروه اصلی که شامل مشاغل صنعتی ، نگهداری ، نظارتی و تولیدی و دو گروه فرعی شامل مشاغل آشپزی و نانوایی و قصابی احصا، شده است. شرح وظایف اجرایی فرد می بایست مطابق با استاندارد طبقه بندی مشاغل کانادا باشد.

ج) پیشنهاد شغلی معتبر برای دوره حداقل یک سال مستمر و تمام وقت از یکی از مراجع کانادایی

د) یکی از موارد ذیل دارا باشد :

– دارای گواهی کیفیت و حایز شرایط بودن از دولت کانادا

– شخص خارجی ساکن کانادا تحت مجوز کار با در دست داشتن گواهینامه ” نظر بازار کار ” (ال ام او) به نحوی که از صاحب کار فعلی خود یا کارفرمای دیگری یک پیشنهاد شغلی درزمینه مشاغل فوق الذکر دریافت کرده است.

– در کانادا مشغول به کار باشد در حالیکه مطابق قانون استثنا، از نیاز به مجوز کار است.

ه) دارای تمکن مالی برای امرار معاش باشد به نحوی که برای یک فرد مجرد مبلغ تقریبی یازده هزار دلار لازم است

مشاغل:

١. پيمانكاران و فعالان مشاغل ورقه آهن و آهنگرى و جوش كه يا صاحب كسب و كار مذكور هستند و يا به عنوان سرپرست و يا سركارگر خط توليد در كارخانه هاى صنعتى فولاد و آهن مشغول به كار هستند

٢. پيمانكاران تأسيسات خدمات مخابراتى و برقى شامل برقكاران ، برقكاران صنعتى ، برق قدرت ، نصب و تعمير خطوط تلفن و كابلهاى مخابراتى كه كسب و كار خودشان را اداره مى كنند.

٣. پيمانكاران و سرپرست هاى شركت ها يا مغازه هاى خدمات  تأسيسات از جمله نصب و تعمير يخچال و كولر و تأسيسات گرمايشى و آسانسور ، خدمات تعمير و مكانيكى ماشين آلات سنگين و هواپيماها و حمل و نقل قطار و راه آهن و خودرو و موتور سيكلت و ساير ماشين هاى مكانيكى كوچك ، و همچنين پرس كار خدمات چاپ

٤. سرپرست هاى جنگلدارى و خدمات الوار و چوب جنگلى ، سرپرست مته زنى استخراج نفت و گاز و معادن ، سرپرست مزارع و كشتارگاه و پرورشگاه هاى حيوانات و گياهان خوراكى از جمله شيلات و پرورش و صيد ماهى

٥. سرپرست هاى كارخانه هاى معدنى ، فلزات ، صنايع غذائى ، محصولات پلاستيكى ، محصولات چوبى ، محصولات پارچه اى و نخى و پشمى ، و همچنين سرپرست هاى خط توليد ماشين و محصولات الكتريكى و كليه توليدات كارخانه اى از جمله مبل سازى

٦. مهندسين و مجريان برق قدرت و سيستم هاى برق رسانى ، آب و سد هاى آبى

٧.سر آشپز و  آشپز هاى رستوران و هتل و بيمارستان و غيره

٨. قصاب و مغازه داران يا فروشنده هاى كلى يا جزئى گوشت قرمز ، مرغ ، ماهى و ساير محصولات گوشتى سوپر ماركتها