مهاجرت کانادا از طریق تجارت و سرمایه گذاری

/مهاجرت کانادا از طریق تجارت و سرمایه گذاری
مهاجرت کانادا از طریق تجارت و سرمایه گذاری2018-04-04T15:33:15+00:00

مهاجرت کانادا از طریق تجارت و سرمایه گذاری

مقوله اخذ اقامت کانادا و تبعا شهروندی این کشور به قانون اساسی مصوب 1867 رجوع دارد. مقررات مهاجرتی طی یک قرن به مرور کامل شده و برخی مراجع و دادگاههای تخصصی مهاجرتی پدیدار شده است. شالوده اصلی قواعد فعلی بر گرفته شده از قانون مهاجرت مصوب 1976 است که بر اساس آن چهار گروه خاص مهاجرتی پیش بینی شد: الف ) گروه افراد متخصص مستقل ب) گروه پناهندگان ج) گروه همسر و والدین و فرزندان د) گروه اقوام تحت کفالت . گروه جدیدی تحت عنوان گروه تجارت متعاقبا در سال 1980 پیش بینی شد. بر اساس این قانون اشخاصی واجد شرایط هستند که توانایی و تمایل به سرمایه گذاری مبلغ قابل توجهی در کانادا دارند اعم ازاینکه این مبلغ در تجارت شخصی آنان بکار گرفته شود یا در اقتصاد بومی کانادا.

کشور کانادا دو برنامه مهاجرتی به موازات هم برای اخذ اقامت از طریق تجاری دارد : برنامه فدرالی که براساس آن شخص می تواند در هریک از استانهاهای کشور کانادا وارد و شروع به فعالیت تجاری کند و برنامه استانی که فرد مهاجر متعهد به حضور و کسب در محل معینی برای مدت مشخصی است. نکنه مشترک این است که همگی این برنامه ها براساس اخذ جمع امتیازاست. ایضا تمامی اقسام ویزا مراحل تحقیقات پزشکی و امنیتی و سو،پیشینه را توامان در پی دارد.

چهار گروه مهاجرت فدرالی از طریق تجارت شامل موارد ذیل است: سرمایه گذاری و کارآفرینی و خود اشتغالی و استارت آپ. استان کبک دارای برنامه مهاجرتی مشابه است که متعاقبا بحث می شود .

الف) سرمایه گذاری :

برای بدست آوردن امتیاز لازم برای صدور ویزا موارد ذیل اجباری است .

– شخص متقاضی می بایست مبلغ معینی ( هشتصد هزار دلار کانادا ) برای مدت پنج سال در اختیار دولت بگذارد.امکان اخذ وام از موسسات مالی و بانکی کانادا برای تامین این مبلغ وجود دارد. اگرچه داشتن ثروت خالص ضروری است.

– شخص متقاضی می بایست دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت تجاری شرکت با ویژگی های خاص و با حق کنترل سرمایه شرکت یا دو سال تجربه مدیریت تجاری با تحت اختیار داشتن حداقل پنج کارمند تمام وقت باشد. شرکتی واجد شرایط است که حداقل دو کارمند تمام وقت دارد و میزان فروش سالیانه آن نیم میلیون دلار بوده و درآمد خالص آن پنجاه هزار دلار در سال باشد

– شخص متقاضی می بایست اثبات کند که یک میلیون و ششصد هزار دلار ثروت خالص به صورت قانونی در اختیلر دارد و طی مراحل قانونی قصد سرمایه گذاری مبلغ هشتصد هزار دلار ر برای مدت پنج سال کامل دارد.

اقامت دائم كانادا از طريق برنامه سرمايه گذارى كبك :

متضمن سرمايه گذارى بدون سود پنج ساله مبلغ ٨٠٠،٠٠٠ دلار كانادا و يا اخذ وام از موسسات مالى با كارمزد و بهره بانكى ٢٢٠،٠٠٠ دلار كانادا مى باشد ، يك نوع ويزا بر اساس جمع امتياز است. بنابراين صرفا داشتن اين مبلغ و تجربه كارى كافى نيست.

نمره لازم براى واجد شرايط بودن اين برنامه مهاجرتى تجارى ، ٤٠ امتياز است و فرد متقاضى مى بايست حداقل اين ميزان امتياز را از جمع ٩٢ امتياز بدست آورد.

با توجه به سنگين بودن مبلغ هزينه ثبت تقاضا ( ١٥،١١١ دلار كانادا) و احتمال مردودى تقاضاى شما ، لطفا قبل از ثبت پرونده حتما امتياز خود را محاسبه كنيد :

جدول امتيازات :

ميزان تحصيلات متقاضى  : حداكثر ١٢ امتياز براى دارندگان مدرك فوق ليسانس يا دكترا ، … فوق ديپلم ٦ امتياز ، ديپلم دبيرستان ٢ امتياز دارد. افراد داراى تحصيلات زير ديپلم امتيازى بدست نمى آورند.

تجربه كارى متقاضى  : حداكثر ١٠ امتياز كه با تجربه مديريت دو ساله قابل اتخاذ است

سن متقاضى : حداكثر ١٠  است كه به افراد كمتر از ٤٥ سال اختصاص مى يابد. افراد بالاتر از پنجاه سال هيچ امتيازى بدست نمى آورند.

تسلط به زبان انگليسى يا فرانسه متقاضى: حداكثر ٢٢ امتياز شامل ١٦ امتياز براى آگاهى به يكى از زبان هاى خارجه و ٦ امتياز براى آگاهى به زبان خارجه دوم.  ارائه گواهى رسمى آزمونهاى زبانهاى خارجه ضرورى است.

خانواده در استان كبك و سابقه بودن در استان كبك : حداكثر ٨ امتياز

قدرت انطباق: حداكثر ٥ امتياز كه منوط به شرايط خاص متقاضى است.

امضاء قرارداد سرمايه گذارى : ٢٥ امتياز دارد كه اصولا همه متقاضيان اين گروه اقامتى واجد شرايط آن مى باشند.

فرد متقاضى أساسا تنها مى تواند ٣٥ امتياز بدست آورد براى سابقه مديريتى خود و مبلغى كه قرار است پرداخت كند كه كمتر از حداقل امتياز لازم براى اين نوع ويزاى اقامت است.علاوه بر اين ، مطابق اعلاميه اداره مهاجرت كبك ، دولت كبك تنها ١٩٠٠ متقاضى

ب) کار آفرینی :

 برای بدست آوردن امتیاز لازم برای صدور ویزا موارد ذیل اجباری است.

– شخص متقاضی می بایست دارای ثروت خالص سیصد هزار دلار باشد که از طریق قانونی تحصیل کرده است.

– شخص متقاضی می بایست دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت شرکت تجاری واجد شرایط خاص باشد.

– شخص متقاضی می بایست تعهد کتبی امضا، نماید مبنی بر ایجاد و مدیریت یک تجارتخانه فعال کانادایی در مکان معین با شرایط معین وبرای مدت زمانی حداقل یک سال بعد از مقیم شدن و با بکارگیری حداقل یک نفر تمام وقت نیروی کار کانادایی یا مقیم (بجز اعضا، خانواده ). او می بایست دلایل مبنی بر انجام تعهدات فوق را ظرف حداکثر سه سال به دولت ارایه نماید. ویزای اقامت صادره تحت این دسته بندی مشروط بوده و در صورت تخلف باطل می شود.

ج) خود اشتغالی :

 برای بدست آوردن امتیاز لازم برای صدور ویزا موارد ذیل اجباری است:

– شخص متقاضی می بایست دارای حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به عنوان خود اشتغال یا مشارکت در کار باشد. ملاک دوره پنج ساله آخر فعالیت فرد می باشد.

– شخص متقاضی می بایست قصد و توانایی خود اشتغال شدن در کانادا را دارا باشد به نحوی که خود اشتغالی او به مشارکت قابل توجهی در یکی از فعالیتهای اقتصادی سه گانه با ابعاد فرهنگی یا ورزشی یا خرید و اداره یک مزرعه منجر گردد.

–  چنانچه شخص متقاضی این برنامه از طریق استان کبک باشد دارا بودن مبلغ ثروت خالص یکصد هزار دلار نیز ضروری است.

تجربه کاری مرتبط در يكى از سه گروه ذيل:

الف) فعالان امور فرهنگى : نويسندگان، هنرمندان ، موسيقى دانان ، نقاش ها، مجسمه سازان ، فيلم سازى و تصوير بردارى ، طراحان ، فعالان هنرهاى دستى از جمله فرشبافى

ب) ورزشكاران : شامل اشخاصى كه باشگاه ورزشى خود را داشته اند ، كسانى كه در مسابقات بين المللى شركت داشته اند

ج) كشاورزان و مديران مزرعه و باغات ، پرورش گل و گياه ، پرورش دام و طيور و ماهى كه قدرت خريد و مديريت مزرعه يا پرورشگاه را دارند

بمنظور اينكه شما واجد شرايط اين ويزاى مهاجرتى باشيد، بايستى تنها ٣٥ امتياز از مجموع ١٠٠ امتياز را مطابق جدول  مربوطه  بدست آوريد.

تجربه فعاليت در سه گروه فوق الذكر براى مدت پنج سال به شما ٣٥ امتياز را مى دهد كه كافى است براى واجد شرايط بودن ، به عبارت ديگر شما ديگر نيازى به كسب امتياز أضافه نداريد، مع ذلك جدول امتيازات به شرح ذيل است :

١. ميزان تحصيلات : ديپلم ٥ امتياز ، مدارج دانشگاهى (١٢ الى ٢٥ امتياز )

٢. تجربه شغلى مرتبط: حداقل ٢ سال ( ٢٠ امتياز ) و حداكثر ٥ سال ( ٣٥ امتياز )

٣. سن متقاضى : ٢١ ساله الى ٤٩ ساله ( ١٠ امتياز ) ، كمتر از ٥٤ ساله

٤. داشتن ايلتس يا گواهى زبان فرانسه : حداكثر ١٦ امتياز براى داشتن ايلتس ٤ جنرال ، و حداكثر ٨ امتياز براى دانستن زبان فرانسه علاوه بر انگليسى

٥.  قابليت انطباق با محيط كار در كانادا : ميزان تحصيلات همسر ، تجربه تحصيل يا كار در كانادا ، داشتن فاميل نزديك يا دور در كانادا ( حداكثر ٦ امتياز )

معیارهای انتخاب براساس جمع امتیاز برای گروههای مهاجرت کانادا از طریق تجارت و سرمایه گذاری:

برای اینکه که پرونده مهاجرتی شما منجر به نتیجه مثبت و قبولی اولیه گردد شما می بایست حداقل سی و پنج امتیاز بدست آورید و موارد ذیل ملاک خواهد بود :

الف) سن متقاضی که حداکثر ده امتیاز دارد ( شخص دارای سن بیست و یک تا پنجاه سال بیشترین امتیاز را دارد)

ب) تحصیلات متقاضی که حداکثر بیست و پنج امتیاز دارد ( مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا بیشترین امتیاز را دارد در حالیکه لیسانس بیست و دو امتیاز )

ج) دانش زبان خارجه انگلیسی و فرانسه که مجموعا بیست و چهار امتیاز دارد ( شانزده امتیاز برای زبان اول و هشت امتیاز برای زبان دوم و صرفا براساس گواهی معتبر رسمی آزمون آیلتس یا تافل )

د) تجربه شغلی متقاضی دارای سی و پنج امتیاز است و دارا بودن حداقل دو سال تجربه شغلی موثر ضروری است بیست امتیاز به همراه دارد.

ه) قابلیت انطباق با محیط کانادا که حداکثر شش امتیاز دارد. یک سفر تحقیقاتی تجاری به کانادا برای اشخاص سرمایه گذار و کارآفرین می تواند این امتیاز را تامین کند. این در حالی است که طریقه تحصیل این امتیاز برای اشخاص خود اشتغال از طریق تجربه شغلی یا تحصیلی فرد متقاضی یا همسر او در کانادا یا داشتن اقوام در کانادا است.

د) استارت آپ ویزا

گروه چهارم از نوع مهاجرت از طریق تجاری استارت آپ ویزا است. این نوع که روشی جدید و ابتکاری توسط دولت کانادا است سعی در تلفیق و پشتیبانی مهاجرین کارآفرین و مخترعین تجاری و صنعتی از طریق سرمایه گذاری سرمایه داران داخل کانادا دارد. به این نحو که متقاضی که دارای طرح یا پروژه ابتکاری است طرح خود را با تایید موسسات مالی و اعتباری معین شده کانادایی می رساند و به کمک مالی آنها وارد کانادا و شروع به تجارت می نماید.

روند رسیدگی و صدور ویزا برای مهاجرت از این طریق بسیار سریع ودر فاصله کمتر از شش ماه است لیکن هرساله تعداد محدودی ( کمتر از سه هزار متقاضی ) پرونده برای رسیدگی پذیرفته می شود.

معیارهای انتخاب در این گروه شامل موارد ذیل است و دارا بودن همگی شرایط ضروری است :

الف) گواهی معتبر حمایت مالی پروژه از یکی از موسسات مالی احصا، شده ( ونچر کپیتال فاند / انجل اینوستر گروپ ). میزان سرمایه گذاری می بایست دویست هزار دلار از گروه اول مالی و یا هفتاد و پنج هزار دلار از گروه دوم مالی باشد و هر گواهی می تواند حداکثر اسپانسر پنج نفر برای مهاجرت باشد.

ب) دانش زبان خارجه انگلیسی یا فرانسه در حد سطح متوسط ( سی ال بی پنج)

ج) تحصیلات حداقل سیزده ساله آموزشی ( فوق دیپلم یا دیپلم فنی حرفه ای / هنرستان)

د) توانایی مالی امرار معاش ( برای دو نفر حداقل حدود چهارده هزار دلار

ه) مهاجرت از طریق نامزد استانی ( پی ان پی)

علاوه بر استان کبک که دارای برنامه مهاجرتی خاص موافق توافقنامه مصوب سال نود و یک امضایی مابین استان کبک و کشور کانادا است، سایر استانهای کانادا نیز توافقاتی با دولت فدرال البته به صورت محدودتر امضا، کرده اند.

اصولا برنامه های مهاجرتی استانی در دو گروه کلی مهاجرت از طریق تخصص و تجارت تقسیم بندی شده است که موافق توافقات مربوطه فرد متقاضی ابتدا توسط استان انتخاب می شود که این انتخاب طی یک گواهی تایید نامزد صورت می گیرد و سپس ظرف مهلت زمانی شش ماهه به دولت فدرال برای سیر مسیر قانونی مهاجرتی و صدور اقامت دایم ارجاع می گردد. برای صدور ویزای مهاجرت اقامت دایم علاوه بر گواهی فوق ، در دست داشتن گواهینامه زبان حداقل در سطح متوسط و مدارک لازم برای اثبات تحصیلات و تجربه کاری ضروری است