ويزاى مولتيپل كانادا

/ ويزاى مولتيپل كانادا
 ويزاى مولتيپل كانادا2018-04-04T15:58:35+00:00

 ويزاى مولتيپل كانادا

جهت اخذ ويزاى هاى غير مهاجرتى يا اقامت موقت يا مولتيپل كانادا مدارك ذيل لازم است:

١. پاسپورت معتبر

٢. ترجمه رسمى شناسنامه ، سند ازدواج ( در صورت تأهل)

٣. ترجمه اسناد مالكيت خانه ، زمين ، مغازه

٤. چهار ماه حساب بانكى خوب حداقل ٢٠ هزار دلار موجودى حساب

٥. داشتن دعوتنامه از شخص يا موسسات كانادايى

٦. اظهارنامه يا تعهدنامه شخصى مبنى بر اينكه براى چه قصد سفر به كانادا داريد

٧. سابقه ويزاهاى اخذ شده براى سفر به كشورهاى اروپايي و غيره

برنامه مهاجرتى جديد براى متخصصان و دانشجويان

استانهاى نيو برانزويك ، نيوفندلند ، نوا إسكوشيا ، پرينس ادوارد آيلند با ظرفيت پذيرش حداكثر دو هزار نفر مهاجر متخصص

دو برنامه مهاجرتى براى متخصصان يا اسكيلد وركرها شامل :

Atlantic High-Skilled Program

Atlantic Intermediate – Skilled Program

يك برنامه مهاجرتى براى دانشجويان خارجى كه از اين استانها فارغ التحصيل مى شوند بنام

Atlantic International Graduate Program

براى اسكيلد وركرها به صورت خلاصه موارد ذيل مورد نياز است:

١. تجربه كارى حداقل يكساله طى سه سال گذشته در سطح هاى شغلى كه نيازمند مدرك دانشگاهى يا كالج و يا سمت مديريتى است براى گروه high skilled و در مشاغل در سطح متوسط كه معمولا نيازى به تحصيلات در حد ديپلم دارد براى گروه intermediate skilled

٢. داشتن پيشنهاد شغلى از يك كارفرما در يكى از استانهاى چهارگانه مذكور

٣. تحصيلات دانشگاهى و حتى كمتر كه بايستى به تاييد سازمان هاى سنجش مدرك در كانادا برسد

براى دانشجويان به صورت خلاصه مدارك ذيل لازم است :

١. تجربه كارى اصلا لازم نيست

٢.  طول دوره تحصيل در استانهاى أتلانتيك (چهارگانه مذكور) حداقل بايستى دو سال باشد و طى حداكثر ١٢ ماه بعد از فارغ التحصيلى براى مهاجرت تقاضا شود