ویزای کار کانادا از طریق معاهده عمومی تجارت در خدمات

//ویزای کار کانادا از طریق معاهده عمومی تجارت در خدمات
Canadian Work Visaهمانند معاهده نفتا NAFTA که بین امریکا و کانادا و مکزیک است ، اشخاص دارنده بیزنس براساس معاهده گاتس GATS می توانند بدون نیاز به اخذ مجوز مربوط به بازار کار کانادا یا به اصطلاح LMIA به کانادا برای کار کردن بیایند.
اشخاص دارنده بیزنس در سه گروه تقسیم بندی شده اند :
۱. بیزنس ویزیتور
۲. انتقالی بین دو شرکت وابسته
۳. متخصصین
مبنای قانونی اخذ ویزای کار برای گروه اول و دوم براساس قانون اداره مهاجرت ماده شماره ۱۸۶ بند الف و ماده شماره ۲۰۵ بند الف است.
مبنای قانونی اخذ ویزای کار برای متخصصین یا به اصطلاح professionals ماده ۲۰۴ قانون مهاجرت کانادا است.
یک ) گروه متخصصان یا professionals
یک متخصص براساس این قانون کسی هست که متقاضی فعالیت در موضوع تخصصی خاص در کانادا مطابق گروه های شغلی خاص و برای دوره زمانی کوتاه طبق توافق بین شرکت سرویس دهنده خارجی و شرکت کارفرما کانادایی است. شخص متخصص بایستی تمام مدارک آموزشی و شغلی را داشته باشد.
گروه های شغلی شامل موارد ذیل می گردد و در اکثر موارد داشتن حداقل مدرک لیسانس لازم است:
۱. مهندسین ، معماران ، متخصصین جنگلبانی، زمین شناسان ، نقشه بردارها
۲. مشاورین حقوقی و  مهندسین شهر سازی به شرط ثبت و اخذ مجوز فعالیت در کانادا
۳. متخصصین ارشد کامپیوتر با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری
دوم ) بیزنس ویزیتور یا Business Visitors
مطابق ماده ۱۸۶ بند الف قانون مهاجرت کانادا ، این اشخاص مجاز به کار بدون نیاز به مجوز کار هستند به نحوی که این اشخاص با هدف تجارت بین المللی یا بازرگانی به کانادا می آیند.
موارد فعالیتی که این دسته از افراد در کانادا انجام می دهند شامل موارد قبیل ذیل می باشد :
فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش
فعالیتهای مربوط به خدمات تبلیغاتی و اطلاع رسانی و صنایع تولید فیلم و ضبط و غیره
نکته حایز اهمیت این است که دولت کانادا برای احراز اینکه شخص بیزنس ویزیتور است به ادله و قراین خاصی توجه می کند از قبیل اینکه :
– منبع اصلی درآمد شخص همچنان خارج از کانادا باقی بماند
– محل اصلی بیزنس شخص همچنان خارج از کانادا باقی بماند
– سود و مزایای حاصل از بیزنس در کانادا متعلق به بیزنس غیر کانادایی باشد
By |2018-03-12T23:11:52+00:00مارس 9th, 2018|مهاجرت|0 Comments